çevrimiçi bahis için kumar lisansı nasıl alınır kyk ümraniye 6

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ WRITERS UNION OF TURKEY Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü PDF Free Download Yasa incelendiğinde herkes görecek ki siz Türk sporunuyapısal çözümlere kavuşturmayı amaçlamıyor, siyasetin spor dünyası üzerindekietkisini artırmayı hedefliyorsunuz. Bürokraside, sermayede, medyada yaptığınızgibi spor dünyasını da esir almak istiyorsunuz. Bir Spor Bakanı düşünün ki federasyongenel kurullarını iptal etme, genel kurulları yenileme, federasyon başkanlarınıgörevden alabilme, kurulları tek başına atama yetkisine sahip olsun. Zaten federasyon başkanlarını veyönetimlerini siz atamıyor musunuz? Size rağmen herhangi birisi birfederasyonda aday olabilir mi? Şimdi, bu kanun teklifinin de benim gördüğüm kadarıylaFutbol Federasyonunun özerkliğine bir darbe vuracak nitelikleri var. Dolayısıyla sizleriuyarırım ki bu yaklaşım … Lees verder çevrimiçi bahis için kumar lisansı nasıl alınır kyk ümraniye 6